O FUNDACJI
 • Fundacja
 • dzia艂ania
 • statut (fragmenty)
 • kontakt
 • STRONA TOMKA
  NEKROPOLITYKA
  EKOLOGIA EKONOMIA
  Think Tank Feministyczny
  SEMINARIUM FOUCAULT
  WOL臉 BY膯
  Dzia艂ania
  Fundacja jest platform膮 edukacji obywatelskiej w dziedzinie praw cz艂owieka, w tym praw kobiet, oraz problematyki trwa艂ego rozwoju. Podejmuje analizy polityk, organizuje publiczne warsztaty, tworzy tematyczne otwarte biblioteki cyfrowe, kursy online i video-dokumenty wspieraj膮ce spo艂ecze艅stwo obywatelskie przez budowanie wiedzy i narz臋dzi dzia艂ania na rzecz wdra偶ania praw cz艂owieka i eko-spo艂ecznej sprawiedliwo艣ci. Z tych zasob贸w korzystaj膮 ruchy spo艂eczne, organizacje pozarz膮dowe, jak i studenci i akademicy. W wielu sprawach (ekonomia opieki, warunki pracy w specjalnych strefach ekonomicznych) wprowadzili艣my now膮 optyk臋 do debaty publicznej. Dla realizacji zada艅 edukacyjnych powstawa艂y programowe zespo艂y, w tym Think Tank Feministyczny (TTF); Ekologia i Ekonomia. Zarz膮d i Rada Fundacji pracuj膮 pro bono.

  Seminarium Foucault. Analityka transformacji


  W latach 2007–2009 zespó艂 wspó艂pracowników prowadzi艂 seminarium dotycz膮ce polityk transformacji (Seminarium Foucault). 24 kolejne sesje odbywa艂y si臋 w siedzibie Krytyki Politycznej, oraz w klubokawiarni Ch艂odna 25 w Warszawie, a tak偶e na naszej stronie internetowej. Na sesjach przedstawili艣my skrzynk臋 z analitycznymi narz臋dziami Michela Foucault i jego analizy neoliberalnych przeobra偶e艅 politycznych racjonalnosci i technologii w艂adzy. Podejmowali艣my mi臋dzy innymi analizy polityki ekonomicznej, polityki pracy i nowych dyskursow elastyczno艣ci, polityki spo艂ecznej, reform edukacji i procesu bolo艅skiego, kryzysu finansowego, dyskursów seksualno艣ci, m臋sko艣ci, ujarzmiania kobiet, w艂adzy prawa, polityk penitencjarnych, polityk wobec m艂odzie偶y, przemieszczania granic i polityk bezpiecze艅stwa. Podsumowuj膮ca debata dotyczy艂a polityk oporu. Ka偶da dyskusja oparta by艂a na analizie konkretnych dokument贸w i danych empirycznych (programów polityk publicznych, dokumentów prawnych, statystyk, archiwum wypowiedzi, reprezentacji wizualnych, itp.). Dla wsparcia Seminarium zorganizowana zosta艂a otwarta biblioteka cyfrowa (Biblioteka Online Seminarium Foucault). Do dzisiaj wiele osob korzysta z materia艂ów na sesje i zasobów biblioteki. Wi臋cej http://www.ekologiasztuka.pl/seminarium.foucault. Szczycimy si臋 tym, i偶 w pewnym stopniu Seminarium przyczyni艂o si臋 do powstania Fundacji Panoptykon. http://www.panoptykon.org Program Seminarium Foucault prowadzony by艂 pro bono.

  Think Tank Feministyczny


  Od 2006 zespó艂 Think Tanku Feministycznego podejmuje dzia艂ania edukacyjne (kursy online, warsztaty, otwart膮 bibliotek臋 cyfrow膮), oraz prowadzi badania i rozwija feminizm jako now膮 krytyk臋 spo艂eczn膮. „Mark膮” Thinku Tanku Feministycznego s膮 badania partycypatywne i analizy polityk wespó艂 z grupami, których dotycz膮 i z ich perspektywy, co umo偶liwia ich g艂os w debacie publicznej. Zespó艂 TTF nie ogranicza si臋 do raportów, buduje procesy i powraca do wspó艂pracy w tych samych spo艂eczno艣ciach. Podmiotami projektów s膮 kobiety z konkretnych spo艂eczno艣ci: Krosno, Wa艂brzych, 艁ód藕, woj. 艣wi臋tokrzyskie; i zawodowych: piel臋gniarki, pracownice w fabrykach, czy 艣rodowisk spo艂ecznych (migrantki). Partycypatywne badania warunków pracy i 偶ycia codziennego stanowi膮 kontekst, w którym usytuowane s膮 analizy polityk lokalnych i polityk w skali makro (reform ochrony zdrowia, migracji, mieszkalnictwa, edukacji, szkolnictwa wy偶szego, polityki spo艂ecznej i makroekonomicznej). Raporty z bada艅 dost臋pne s膮 w Bibliotece Online Think Tanku Feministycznego, która sta艂a si臋 najwi臋kszym pojedy艅czym, otwartym zasobem krytyki feministycznej w Polsce. W 2009 TTF wyda艂 ksi膮偶k臋 Gender i Ekonomia Opieki (pod redakcj膮 Ewy Charkiewicz i Anny Zachorowskiej, a w 2012 Kobiety i Ubóstwo. Raport z bada艅 2009 – 2012. W 2014 uka偶e si臋 ebook Gender – narz臋dzia krytyki spo艂ecznej. W ramach kooperacji z SzumTV w badaniach dotycz膮cych ubóstwa i badaniach dotycz膮cych warunków pracy i praw cz艂owieka w specjalnych strefach ekonomicznych powsta艂y dwa video-dokumenty: Strajk Matek (2011) i Specjalne Strefy Wyzysku (2013). Cze艣膰 dzia艂a艅 Think Tanku Feministycznego finansowana by艂a z grantów mi臋dzynarodowych organizacji. Wi臋cej na http://www.ekologiasztuka.pl/think.tank.feministyczny

  Projekt Fabryka


  Od 2006 realizujemy artystyczno-naukowy projekt Fabryka – spo艂eczn膮 histori臋 przemys艂owego 呕oliborza, a konkretnie przeobra偶en na terenie by艂ej fabryki maszyn budowlanych, jej upadku, zaj臋cia przez squatersów i zbieraczy z艂omu, przekszta艂ce艅 w艂asno艣ciowych do funduszy inwestycyjnych, w tym do Lehman Brothers, którego upadek w 2008 by艂 spektakularnym momentem kryzysu finansowego. Wraz z tymi przekszta艂ceniami ros艂a cena gruntów po by艂ej fabryce, które stawa艂y si臋 „prime real estate”, co u艂atwia艂a polityka gentryfikacji i przekazywania miasta inwestorom. Obecnie stoi tam betonowe osiedle, pozbawione wspólnych przestrzeni. W miejscu gdzie niegdys sta艂a stacja TRAFO, w której wskutek zaniedba艅 zgin臋艂o dwóch m艂odych ludzi, dzisiaj stoi pomnik upamni臋tniaj膮cy STOEN i RWE. Zapomniano o ludziach, których 艣mier膰 wyceniono na 3773 z艂otych – tyle kosztowa艂oby wy艂膮czenie dop艂ywu pr膮du do fabryki, która od lat by艂a w ruinach. Projekt Fabryka odzyskuje pami臋膰 o ludziach zwi膮zanych z tym miejscem, pracownikach fabryki, ma艂ych biznesach, które si臋 tam usadowi艂y w pierwszych latach transformacji, squatersach, kt贸rzy podejmowali pr贸b臋 budowy innego 艣wiata, tak偶e o deweloperach, inwestorach i w艂adzach miasta. Podobnie jak firm臋 dewelopersk膮 która budowa艂a osiedle, tak偶e jego mieszka艅ców dotkn膮艂 kryzys finansowy. W oknach mieszka艅 wida膰 og艂oszenia o sprzeda偶y, wywieszone przez mieszka艅cow, którzy nie s膮 w stanie sp艂aci膰 kredytów. Projekt 艣ledzi skrzy偶owania losów ludzi, przep艂ywu kapita艂u, materialnych przeobra偶e艅 miejsca, zerwa艅 i ci膮g艂o艣ci w dyskursach w艂adzy - podejmuje archeologi臋 transformacji, by zrozumie膰 co i jak si臋 tutaj sta艂o. Archiwum projektu na stronie Nekropolityka: http://www.ekologiasztuka.pl/fabryka/articles.php (strona w konstrukcji)

  Ekologia polityczna


  W 2012 rozpocz臋li艣my gromadzenie materia艂ów do nowej biblioteki cyfrowej Ekologia i Ekonomia i tworzymy zespó艂 wspó艂pracowników. Program wprowadza nowe uj臋cie tego co do tej pory znali艣my jako 艣rodowisko czlowieka, zasoby naturalne, czy jako idealne konstrukty „natury”, które nadaj膮 dyskursywna form臋 materialnej przyrodzie. Chodzi nam o to, by wprowadzi膰 nowe konceptualne narz臋dzia, które zakwestionuj膮 podzia艂y na kwestie spo艂eczne, ekonomiczne i ekologiczne (jak trzy osobne filary zrównowa偶onego rozwoju). Zamiast tego pozwol膮 zobaczy膰 ludzi i przyrod臋 w optyce wzajemnych relacji i wspó艂kszta艂towania si臋 nawzajem. Przyroda nie jest odr臋bna od ludzi. Ludzie, wytwarzane spo艂ecznie instytucje i przyroda, w tym przyroda miejska, wzajemnie si臋 kszta艂tuj膮. W ekologii politycznej ukuto mi臋dzy innymi termin socjoprzyrody, by zobaczy膰 te wspó艂zale偶no艣ci. Pole wzajemnych relacji jest zapo艣redniczone przez relacje wiedzy, w艂adzy i kapita艂u. Ludzie przekszta艂caj膮 przyrod臋, nie bez konsekwencji dla siebie samych i spo艂ecznych bytów, które tworz膮. Przyroda i wzajemna opieka to podstawa czy dobra wspólne, na których opiera si臋 i dzi臋ki którym trwa ludzkie 偶ycie. Przy okazji tworzenia nowej biblioteki cyfrowej odkryli艣my w wiele polskich tekstów, rozproszonych w ró偶nych miejscach i zró偶nicowanych pod k膮tem polityczno-teoretycznych podej艣膰. Dodali艣my do tego w艂asne tlumaczenia i teksty. Razem tworz膮 one zacz膮tki nowej bibioteki cyfrowej Ekologia polityczna. Aby zbudowa膰 w Polsce tak膮 nowa debat臋, trzeba j膮 oprze膰 na lokalnych empirycznych konkretach. Chcieliby艣my zacz膮膰 konceptualne przemeblowanie polskiej ekologicznej debaty od do艂u, od partycypatywnych analiz lokalnych ekologicznych konfliktów, które s膮 zarazem, jak chce Arturo Escobar konfliktami kulturowymi i gospodarczymi. Jak i w innych programach, które si臋 zagnie藕dzi艂y na platformie Fundacji, tak偶e tutaj celem jest konceptualne wsparcie – przez produkcj臋 wiedzy krytycznej - ruchów spo艂ecznych dzia艂aj膮cych na rzecz nierozdzielnych praw cz艂owieka i eko-spo艂ecznej sprawiedliwo艣ci. Wi臋cej http://www.ekologiasztuka.pl/ekologia.ekonomia
  BIBLIOTEKA ONLINE
 • teksty wszystkich program贸w wg. autor贸w
 • Logowanie
  Nazwa u縴tkownika

  Has硂  Nie mo縠sz si zalogowa?
  Popro o nowe has硂
  © Fundacja & a.polis 2006
  White_n_Light Theme by: Smokeman
  Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2024 by Nick Jones.
  Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
  Wygenerowano w sekund: 0.00