FEMINISTYCZNY SŁOWNIK POJĘĆ Z EKONOMII. Styczeń 2009
Dodane przez EwaCh dnia December 16 2010 18:13:14
ANNA ZACHOROWSKA-MAZURKIEWICZ, EWA CHARKIEWICZ. Styczeń 2009


W każdym z tych pojęć tkwią patriarchalne, maskulinistyczne, społeczne uprzedzenia. Zobacz pod:

Aktywność ekonomiczna.
Bezrobocie.
Dobrobyt ekonomiczny.
Doskonała konkurencja.
Dyskryminacja.
Efektywność – optymalna alokacja; kryterium dobrobytu.
Ekonomia neoklasyczna.
Ekonomia feministyczna.
Ekonomia rozwoju. Ekonomia podaży.
Eksternalizacja kosztów społecznych.
Gender budgets (genderowa analiza budżetu), budżetowanie pod kątem płci. Globalizacja.
Gospodarstwo domowe.
Kapitalizm/socjalizm.
Keynesizm.
Konkurencja, doskonała konkurecja.
Marketyzacja (urynkowienie).
Neoliberalizm.
Nowe publiczne zarządzanie.
Mechanizm rynkowy w ekonomii neoklasycznej i idealny, ‘stylizowany’ model rynku.
Podatki.
Polityka makroekonomiczna.
Praca reprodukcyjna i gospodarka opiekuńcza. Rachunki narodowe.
Rozwój.
Rynek pracy.
Rzadkość.
Teoria kapitału ludzkiego.
Teoria racjonalnego wyboru.
Wydajność.

POBIERZ PDF LinkRys. 1. Okrężny model rynku w ekonomii neoklasycznej
Rys. 2. Okrężny model rynku (zob. rys. 1) poszerzony o gospodarkę opiekuńczą (reprodukcyjną). Z Diane Elson, Gospodarka Narodowa Oczami Kobiet, w Ruyter van Stevenninck i de Groot, 1998

Rys. 3. Model rynku, ktory uwidacznia zarówno gospodarkę towarową, gospodarkę opiekuńczą, jak i wszystkie instytucjonalne uwarunkowania rynku, a także czerpanie z zasobów przyrody. Z: Frances Hutchinson, Mary Mellor, Wendy Olsen. (2002). The Politics of Money. Towards Sustainability and Economic Democracy. Londyn: Pluto Press. Str 180.

Rys. 4 Gospodarka jako tort, gdzie górna warstwa lukru to rynki kapitałowe, pod tym kilka warstw gospodarki monetarnej wymiany, a dwie warstwy u podstaw tego ekonomicznego ciastka: gospodarka barterowa i niewynagradzana praca na rzecz podtrzymania życia w gospodarstwach domowych, oraz Matka Natura - gospodarka przyrody.
Na podstawie: Hazel Henderson. (1996) Creating Alternative Futures. New Delhi: Kumarian Press.