FEMINISTYCZNA EKONOMIA POLITYCZNA - POLSKIE BADANIA I PRZEGLĄD DEBAT
Dodane przez awe dnia February 01 2012 13:15:40
Konferencja współorganizowana z Instytutem Socjologii UW

Warszawa, czwartek 9 lutego, w godz. 17 – 20
Miejsce: ul. Karowa 18, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Tematem spotkania będzie problematyka pracy, ubóstwa i obywatelstwa kobiet. Badaczki z różnych ośrodków naukowych w Polsce i zarazem członkinie zespołu Think Tanku Feministycznego zaprezentują wstępne wyniki badań na temat warunków pracy w specjalnych strefach ekonomicznych i przestawią makroekonomiczna analizę sytuacji młodych kobiet w Polsce. Wystąpienia i dyskusje poprzedzi projekcja dokumentu pt. „Strajk matek”, o kontekstach pracy i życia kobiet w Wałbrzychu. Uczestniczki opowiedzą o metodach badań uczestniczących w strefach i dokonają przeglądu debat wokół feministycznej ekonomii politycznej, które ogniskują uwagę na relacjach między opieką/reprodukcją społeczną a polityką.

PROGRAM KONFERENCJI:

CZĘŚĆ I. 17.00 – 18.00
Moderatorka: Sylwia Urbańska, Instytut Socjologii UW
1. „STRAJK MATEK” – projekcja dokumentu o warunkach pracy i życia kobiet w Wałbrzychu – o filmie opowie reżyserka Magda Malinowska, Inicjatywa Pracownicza, Think Tank Feministyczny
2. Odzyskać obywatelstwo. Makroekonomiczna analiza sytuacji młodych kobiet w Polsce – Anna Zachorowska Mazurkiewicz, Uniwersytet Jagielloński, Think Tank Feministyczny

18.00-18.30 PRZERWA NA POCZĘSTUNEK

CZĘŚĆ II. 18.30-20.00

WARUNKI PRACY, PRAKTYKI OPORU I NIEPEWNOŚĆ ŻYCIA W SPECJALNYCH STREFACH EKONOMICZNYCH.

3. Badania w strefie wałbrzyskiej i tarnobrzeskiej – Małgorzata Maciejewska, Uniwersytet Wrocławski, Think Tank Feministyczny
4. Badania w strefie łódzkiej – Judyta Śmiałek, Uniwersytet Łódzki, Think Tank Feministyczny
5. Feministyczne ekonomie polityczne – przegląd debat – Ewa Charkiewicz, Universität Wien i Think Tank Feministyczny


ZAPROSZENIELink

LEKTURY:

Teksty z badań Think Tanku Feministycznego „Odzyskać obywatelstwo. Gender i ekonomia opieki”:

Iza Desperak przy współpracy Judyty Śmiałek. Młodzi w Łodzi. Prekariat z wyższym wykształceniem Link

Małgorzata Maciejewska i Marcin Marszałek. Obywatelstwo i płeć w neoliberalnym mieście. Warunki życia młodych kobiet w Wałbrzychu. Link

Anna Zachorowska-Mazurkiewicz. Odzyskać obywatelstwo. Makroekonomiczna analiza sytuacji kobiet w Polsce. Link

Strajk matek -video SzumTV i Think Tank Feministyczny Link


Feministyczna ekonomia i ekologia polityczna

Janine Brodie. Restrukturyzacja i ruch kobiet w Kanadzie. Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego 2008. Link

Mariarosa Dalla Costa. Rozwój i reprodukcja. Przegląd Anarchistyczny.Teoria w ruchu, ruch w teorii. nr. 11

Linda McDowell. Ponowne spojrzenie na życie bez ojca i bez Forda. Gender, klasa i zmiany w zatrudnieniu w nowym tysiącleciu. Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego 2010. Link

Diane Elson. Ekonomia i płeć. Trzy poziomy analizy: mikro, mezo i makro. Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego 2007. Link

Silvia Federici. Prekariat. Perspektywa feministyczna. Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego 2010. Link
Tłumaczenie tego tekstu, pod tytulem „Niepewne zatrudnienie. Perspektywa feministyczna” ukazało się także w Przeglądzie Anarchistycznym.Teoria w ruchu, ruch w teorii. nr. 11 Link

Nancy Folbre. Dewaloryzacja opieki. Feministyczna krytyka globalnego kapitalizmu. Bibioteka Online Think Tanku Feministycznego 2010. http://www.ekologiasztuka.pl/think.tank.feministyczny/readarticle.php?article_id=374


Spike V. Peterson. Ekonomia polityczna (w ujęciu globalnym) jako trzy ekonomie: ekonomia produkucji, reprodukcji oraz ekonomia wirtualna. Analiza w duchu foucaultowskim. Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego 2007. Link

Ariel Salleh. Dług ekologiczny, dług ucieleśniony. Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego 2009. Link

Brigitte Young. Kryzysy finansowe a społeczna reprodukcja. Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego 2009. Link

Pun Ngai. Prekariat i robotnice Specjalnej Strefy Ekonomicznej Shenzen. Przegląd Anarchistyczny 17 listopada 2010. Link

PO KONFERENCJI

Bartlomiej Kozek. Miedzy praca a wyzyskiem. Relacja z konferencji opublikowana w Zielonych Wiadomosciach Link

Judyta Śmiałek. Praca może sprawiać przyjemność - komentarz na temat warunków w pracy w jednym z zakladów w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Link

Rozmowa Agaty Mlodawskiej z Malgorzata Maciejewska na temat warunkow pracy w specjalnej strefie ekonomicznej opublikowana na portalu Nowe Peryferia Link

Katarzyna Heyna. Jak pracodawcy wykorzystuja pracownikow. Artykul o warunkach pracy w specjalnych strefach ekonomicznych. Link