FEMINISTYCZNA AKCJA KRYTYCZNA. PRZEWODNICZKA PO NIEHIERARCHICZNYM ORGANIZOWANIU SIĘ. 2013
Dodane przez maciejka dnia October 29 2013 12:21:55
Idea Przewodniczki po niehierarchicznym organizowaniu się powstała z potrzeby, która narodziła się gdy tworzyłyśmy własną grupę. Od samego początku samoorganizowania zmagałyśmy się z licznymi problemami i pytaniami. Musiałyśmy wspólnie poszukiwać odpowiedzi na to czym jest niehierarchiczność, demokracja bezpośrednia, jakie stwarzają ograniczenia i bariery. Ale zmagałyśmy się również ze znalezieniem praktycznych sposobów: metod i procedur, które pozwoliłyby nam w sposób możliwie jak najbardziej oddolny, niehierarchiczny podejmować decyzje oraz tworzyć grupę. W czasie naszych poszukiwań zdałyśmy sobie sprawę, że nie wiemy, jak inne grupy radzą sobie z różnymi problemami niehierarchicznego organizowania się, ponieważ wymiana doświadczeń i refleksji między grupami/kolektywami toczy się w bardzo ograniczonym zakresie.

Przewodniczką chciałybyśmy wypełnić istniejącą lukę. W naszym zamierzeniu Przewodniczka ma służyć pomocą wszystkim tym, które chcę własną oddolną działalność realizować jako niehierarchiczną i zgodną z założeniami demokracji bezpośredniej. Dlatego też zagadnienie niehierarchicznego organizowania się potraktowałyśmy możliwie szeroko i całościowo. Przewodniczka dostarcza nie tylko ogólnych informacji o historii demokracji bezpośredniej w ruchach społecznych, czy prezentuje klasyczne teksty powstałe w ruchu, które się tym zajmują, lecz również przedstawia konkretne narzędzia praktycznego podejmowania decyzji, które zostały w ruchach wypracowane i są współcześnie szeroko używane. Obok nich przedstawiamy regulaminy kolektywów aby pokazać jak można grupę zorganizować – aby móc kontrolować dystrybucję władzy, informacji i odpowiedzialności w grupie. Całość uzupełniają opisy bezpośrednich doświadczeń osób współtworzących kolektywy, które opisują zarówno pozytywne strony, jak i problemy związane z niehierarchicznością. Na Przewodniczkę składają się tłumaczenia klasycznych teksów aktywistycznych, wyimki z prac o charakterze akademickim, elementy poradników wypracowanych w ruchach społecznych oraz teksty napisane przez współczesne aktywistki i aktywistów.
Feministyczna Akcja Krytyczna (FAK!)

SPIS TREŚCI:

1. Doświadczenia
Działać, spotykać się, rozmawiać / Asia Bordowa
Jak to z tymi kolektywami... / Kolektyw Kikimora
No local / Kolektyw kocurra
Regulamin to nie faszyzm / Marta

2. Dyskusja w ruchu
Niezwykle krótka historia relacji pomiędzy akcją bezpośrednią a demokracją bezpośrednią
w Stanach Zjednoczonych od 1960 r. / David Graeber
Tyrania braku struktury / Jo Freeman
Tyrania tyranii / Cathy Levine
Kolektywy / Kolektyw CrimethInc
UFA to TAO / Agnieszka Weseli
Pułapki niehierarchiczności / Anna Zawadzka

3. Poradniczka
Więcej niż jeden sposób na podjęcie decyzji / John Gastil
Podejmowanie decyzji metodą konsensusu / Seeds for Change
Regulamin / FAK!
Zasady / Kikimora
Czym (nie) jest UFA? / Kolektyw i centra UFA
Zasady i wytyczne organizacji plenum Wydziału Nauk Humanistycznych i społecznych / studentki i studenci biorących udział w okupacji Wydziału Nauk Humanistycznych i społecznych w Zagrzebiu

4. Słowniczek

Link do Przewodniczki