PETERSON, SPIKE V. EKONOMIA POLITYCZNA (W UJĘCIU GLOBALNYM) JAKO TRZY EKONOMIE: EKONOMIA REPRODUKCJI, PRODUKCJI ORAZ EKONOMIA WIRTUALNA. ANALIZA W DUCHU FOUCAULTOWSKIM. 2007 [2002]
Dodane przez awe dnia May 02 2014 19:07:17
przekład Agata Czarnacka

Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego 2007

Żródło:
International Feminist Journal of Politics, 4:1 April 2002, 1-30O Autorce: V. Spike Peterson jest profesorką nauk politycznych na Uniwersytecie Arizony w USA. Wraz z z Anne Sisson Runyan napisała Global Gender Issues (1993, 1999). Książka ta zyskała status akademickiego podręcznika na temat płci i stosunków międzynarodowych. Jest autorką Gendered States: Feminist (Re)Visions of International Relations Theory (1992), oraz A Critical Rewriting of Global Political Economy: Reproductive, Productive and Virtual Economies (2003). Opublikowala ponad 50 artykułów i rozdziałów w książkach.


Streszczenie

Feministki maja dużo do zyskania, a także własne ważne wkłady do wniesienia do krytycznych studiów nad globalizacją. Dotychczasowe analizy napotykały na bariery w postaci dyscyplinarnych i epistemologicznych podziałów. Mamy także do czynienia z procesami przeobrażen i skomplikowaniem tożsamości, których nie oddają esencjalistyczne ujęcia. Ze swej strony, nauki polityczne i ekonomia nie dysponują narzędziami, które pozwolą wyjaśnić procesy deterytorializacji i dematerializacji. Alternatywna rama zaproponowana w tym artykule posługuje się foucaultowskim rozumieniem ekonomii, które pozwala przezwyciężyć podział na kulturę i ekonomię, ułatwia transdyscyplinarną i wielopoziomową analizę i lepiej wyposaża krytyczne studia nad dynamiką globalizacji. Zaproponowane ujęcie ekonomii jako gospodarki reprodukcyjnej, produkcyjnej i wirtualnej (RPV – od angielskiego skrótu) pozwala poszerzyć zakres badań i ukazać związki między tożsamosćiami, ideologiami i praktykami reprodukcji społecznej, zabezpieczeniami społecznymi, bezpłatną pracą, i deformalizacją - a dobrze już znaną globalną , upłynnioną gospodarką produkcji towarów i usług , a także – z mniej zapoznaną, ale zyskującą na znaczeniu, zdematerializowaną wirtualną gospodarką rynków finansowych, cyberprzestrzeni, oraz wymiany znaków raczej niż towarów.


© Francis & Taylor Ltd. Tekst jest udostępniony w trybie e-reserve library dla ograniczonej liczby zarejestrowanych użytkowniczek/ków Biblioteki Online Think Tanku Feministycznego.

POBIERZ PDF Link

Aby uzyskać (bezpłatny) dostęp do tekstu prosimy o rejestrację i kontakt z awe @ ekologiasztuka.pl