NANCY FRASER. CZY SPOŁECZEŃSTWO MOŻNA UTOWAROWIĆ BEZ RESZTY? POLNAYI'EGO REFLEKSJE O KAPITALISTYCZNYM KRYZYSIE. 2014 [2012]
Dodane przez awe dnia November 11 2014 15:38:47
Tłum. Gośka Maciejewska

POBIERZ PDF Link

Źródła:
Nancy Fraser, Can society be commodities all the way down? Polanyian relections on capitalist crisis, wersja oryginalna nadesłana przez autorkę; pierwotna wersja dostępna w: FMSH- WP-2012-18, sierpień 2012, http://halshs.archives-ouvertes.fr/FMSH-WP/halshs-00725060.

Dziękujemy Nancy Fraser za uprzejmą zgodę na polskie tłumaczenie i publikację online na www.ekologiasztuka.pl


Cytowanie: Nancy Fraser. Czy społeczeństwo można utowarowić bez reszty? Polanyi'ego refleksje o kapitalistycznym kryzysie. Tłum. Gośka Maciejewska. Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego 2014. URL http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/f0131_fraser.pdf

O autorce:
Nancy Fraser jest profesorką filozofii i teorii politycznej w New School for Social Research w Nowym Jorku. Zajmuje Międzynarodową Katedrą Badawczą nad Globalną Sprawiedliwością (International Research Chair in Global Justice), w Collège d’études mondiales fundacji Maison des Sciences de l’Homme w Paryżu. W ramach przyznanego jej Stypendium Einsteina wykłada i prowadzi badania w Wolnym Uniwersytecie Berlińskim. W swojej pracy odwołuje się do teorii krytycznej, teorii feministycznej i post-strukturalizmu. Powracającym tematem jej pracy teoretycznej jest sprawiedliwość.

Opublikowala miedzy innymi: Unruly Practices: Power, Discourse, and Gender in Contemporary Social Theory, 1989; The Radical Imagination: Between Redistribution and Recognition , 2003, a także jedną z pierwszych w filozofii politycznej analiz transformacji, Justice Interruptus: Critical Reflections on the "Postsocialist" Condition, 1997.

Po polsku ukazała się jej książka pisana wspólnie z Axelem Honnethem, Redystrybucja czy uznanie? Debata polityczno-filozoficzna. Tłum. Monika Bobako, Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław, 2005 a także artykuł Jak feminizm stał się służącą kapitalizmu – i jak możemy go odzyskać. Tłum. Emilia Dłużewska, Codziennik Feministyczny, 2013, online: http://codziennikfeministyczny.pl/jak-feminizm-stal-sie-sluzaca-kapitalizmu-jak-mozemy-odzyskac. Jej najnowsza książka ukazała się już po polsku: Drogi feminizmu. Od kapitalizmu państwowego do neoliberalnego kryzysu. Tłum. Agnieszka Weseli. Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2014. Swoją krytykę kapitalistycznej globalizacji i kapitalistycznego kryzysu opiera na pojęciu społecznej sprawiedliwości i jej rozumieniu w trzech wymiarach: dystrybucji (dóbr), uznania (współistnienia zróżnicowanych społeczności) i reprezentacji (językowej).