ANA ISLA. KREDYTY I WYWŁASZCZENIE Z DÓBR WSPÓLNYCH ORAZ WALKA O ICH ODZYSKANIE. 2015 [2004]
Dodane przez awe dnia December 31 2015 22:51:44
tłum. Iza Desperak

Polskie tłumaczenie i publikacja za uprzejmą zgodą Autorki.

POBIERZ PDF Link

Cytowanie: Ana Isla. 2015 [2004]. Kredyt i wywłaszczenie z dóbr wspólnych oraz walka o ich odzyskanie. Tłum. Iza Desperak. Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego 2015. Dostęp: http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/f0137_Isla_2015_kredyt_dobra_wspolne.pdf


Streszczenie. W ostatnich trzech dekadach społeczności na całym świecie traciły prawa i dostęp do dóbr wspólnych, tak przyrodniczych jak i społecznych, od których zależy przetrwanie życia codziennego. W tym artykule Ana Isla analizuje okoliczności, strategie i taktyki poprzez które kredyt stał się narzędziem pozbawiania rdzennych społeczności praw i dostępu do dóbr wspólnych. W kontekście przyrodniczych dóbr wspólnych zagradzanie dostępu zaczynało się od monetarnego wyceniania wartości przyrody co między innymi umożliwiło podejmowanie ekokonwersji długu (redukcję zadłużenia poprzez wydzielenie i przeniesienie kontroli i własności rezerwatów przyrody). Towarzyszyły temu argumenty przedstawiające lokalne społeczności jako zacofanych niszczycieli przyrody, a międzynarodowe instytucje finansowe oraz korporacyjne organizacje pozarządowe jako jej obrońców. Z kolei prawa do społecznych dóbr wspólnych (w tym do pomocy i zabezpieczeń społecznych, do mieszkań ) były odbierane w imię spłaty zadłużenia i poprzez przeniesienie zabezpieczania potrzeb społecznych z lokalnych instytucji publicznych do odległych prywatnych inwestorów. W obu współzależnych wymiarach dóbr wspólnych szczególną rolę ma praca opiekuńcza kobiet i lokalna wiedza przyrody. Isla wskazuje na społeczne skutki pozbawiania praw do dóbr wspólnych i tym samym środków do życia, w tym wzrost ubóstwa, migracje do pracy w specjalnych strefach ekonomicznych i wzrost przemocy wobec kobiet. Praca Any Isli jest wkładem do rozwoju feministycznej ekologii politycznej, w tym jej nurtu podejmującego feministyczną krytykę marksizmu. W ekologii politycznej szczególną rolę odgrywa uwidacznianie powiązań między skalami mikro (gospodarstwo domowe), mezo (region- państwo) i makro (procesy i instytucje globalne). Artykuł odnosi się do Ameryki Południowej, w tym szczególnie do Kostaryki. Niemniej analiza społeczno-ekologicznych skutków polityki kredytowej i kryzysu zadłużenia ma znaczenie także dla Polski i innych krajów Europy Wschodniej. Także u nas kryzys zadłużenia, który wybuchł pod koniec lat 1970. wywarł zasadniczy wpływ na transformację regionu i warunków życia codziennego, w tym na prawa do przyrodniczych i społecznych dóbr wspólnych. (red.)


O Autorce: Ana Isla wykłada teorie społeczne i feministyczne w Center of Women and Gender Studies na uniwersytecie Brock w Kanadzie. Ukończyła studia 1-ego stopnia z socjologii i z edukacji, oraz studia magisterskie na Universidad Nacional Autónoma w Meksyku. Jej doktorat, otrzymany na OISE-University w Toronto dotyczył skomplikowanej struktury i roli NGOs w zamianie długu publicznego na wydatki promujące ochronę przyrody w relacjach między Kanadą a Kostaryką. Dysertacja została wyróżniona nagrodą dla młodych naukowców, przyznawaną w ramach programu Fundacji Rockefellera. Obecnie prowadzi badania dotyczące gospodarki przetrwania w lasach tropikalnych w Peru, oraz górnictwa w Ameryce Łacińskiej. Jest członkinią Rad Naukowych kwartalników Canadian Woman Studies i Capitalism Nature Socialism. Wśród jej licznych publikacji są między innymi Coping with structural adjustment. Women organizing in Peru. Canadian Women Studies. 1997; Enclosure and microenterprise as sustainable development. Canadian Journal of Development Studies. 2001. A struggle for clean water and livelihood. Canadian mining in the era of globalization. Canadian Women Studies. 2002. Jej najnowsza książka to Greening" of Costa Rica: Women, Peasants, Indigenous Peoples, and the Remaking of Nature. University of Toronto Press. 2015. W 2014 roku Bibliotece Online Think Tanku Feministycznego ukazało się tłumaczenie artykułu Any Isli Kto placi za protokół z Kioto? Sprzedawanie seksu i tlenu w Kostaryce. Link.