Sesja 2. Płeć, państwo, naród.
Dodane przez EwaCh dnia February 21 2009 15:03:12
Prowadzenie: Katarzyna Gawlicz, Emilia Korytkowska, Julia Kubisa

W trakcie sesji drugiej będziemy dyskutować konfiguracje, w jakich pojawia się płeć w relacji do kategorii państwa oraz narodu. Przeanalizujemy także, w jakich kontekstach płeć wykorzystywana jest jako konstrukt biologiczny, a kiedy jako konstrukt społeczny.

Według Niry Yuval-Davis centralne role kobiet kształtowane są przez wzajemną relację społeczności, z której kobiety te się wywodzą, oraz przez państwo. W trakcie sesji drugiej zastanowimy się, w jaki sposób państwo (poprzez akty prawne oraz administrację świadczeniami) kształtuje sytuacje życiowe kobiet i mężczyzn, w jaki sposób instrumenty polityki społecznej konstruują płeć i relacje płciowe, oraz w jaki sposób różne koncepcje narodu kształtują zróżnicowane wizje kobiecości i męskości. Zastanowimy się także, jak w jaki sposób likwidacja Funduszu Alimentacyjnego wpłynęła na organizację ruchu samotnych matek. W ramach dyskusji nad studium przypadku przyjrzymy się także, w jaki sposób funkcjonują w świadomości społecznej konstrukty Samotnej Matki oraz Ojca Dłużnika Alimentacyjnego, oraz zastanowimy się nad tym, jakie działania mogłyby doprowadzić do redefinicji obu kategorii.

Lektury

1.Kate Millet. Teoria polityki płciowej w: Teresa Hołówka, ed. Nikt nie rodzi się kobietą. 1982 . Republikowane w: Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego 2007. Link

– biologiczne, kulturowe i społeczne uwarunkowania patriarchatu, polityka relacji międzypłciowych (gender politics), reprodukcja i socjalizacja dzieci w rodzinie jako narzędzia patriarchatu, patriarchat w sferze edukacji, ekonomii, psychologii, religii

2. Katarzyna Gawlicz. „Płeć i naród. Dyskurs dotyczący aborcji w „Naszym Dzienniku” a konstruowanie tożsamości narodowej”, 2005 – analiza dyskursu Link

3. Instrumenty polityki państwa wobec matek i ojców w Polsce...
- Julia Kubisa, "Jesteś lekiem na całe zło", Link

...i w Norwegii, w: NIKK 2/2007, str. 4-11 Link

- dyskusja na temat roli mężczyzn w programach równościowych; korzyści zdrowotne, psychologiczne oraz edukacyjne jakie odnoszą mężczyźni z równości płciowej, dyskusja na temat nowych świadczeń polityki rodzinnej: gender equality bonus i home care allowance.

- „Home Alone Fathers”: wykorzystywanie urlopów rodzicielskich przez ojców i przeobrażanie koncepcji osoby odpowiedzialnej za opiekę nad dziećmi w Norwegii, w: NIKK 3/2003, s. 22-25 Link


Studium przypadku: Dyskusje wokół Funduszu Alimentacyjnego, alimentów i opozycja samotna matka - ojciec dłużnik alimentacyjny.

Iza Desperak. Krótka historia Funduszu Alimentacyjnego, w: Krytyka Polityczna – polityka państwa wobec samotnych matek, historia Funduszu Alimentacyjnego
Link

Przykłady relacji z protestów samotnych matek w mediach:

Protest przed Sejmem Link

Link

Link

Sposoby na dłużników alimentacyjnych:
Link

Akcje społeczne: zmiana postaw wobec dłużników alimentacyjnych
„Chłopaki nie płacą” Fundacja MaMa i „I wszyscy się dowiedzą” Krajowy Rejestr Długów – wywiad z Julią Kubisą
Link

Działalność ojców – świadome ojcostwo, walka o prawa
Link

Dodatkowe lektury:

Nira Yuval-Davis i Floya Anthias. Women, Nation, State. Introduction. StMartins Press. 1989 str. 1-15

– teoretyczne ramy myślenia o kobietach w państwie i zbiorowości; role kobiet we wspólnocie etnicznej / narodowej ujęte w pięciu głównych kategoriach:
- biologiczna reprodukcja grupy etnicznej
- reprodukcja granic etnicznych / narodowych wspólnoty
- reprodukcja ideologii i transmisja kultury na kolejne pokolenia
- kobiety jako marker różnic narodowo-etnicznych
- udział w walce narodowej / ekonomicznej / politycznej / zbrojnej.

Jacqueline Heinen. Monika Wator. Child Care in Poland before, during, and after the Transition: Still a Women's Business. W: Social Politics: International Studies in Gender, State and Society - Volume 13, Number 2, Summer 2006, pp. 189-216

– historia przemian w polityce społecznej państwa polskiego od socjalizmu do chwili obecnej, ze szczególnym uwzględnieniem roli państwa w opiece nad dziećmi