LINDA MCDOWELL. PONOWNE SPOJRZENIE NA ŻYCIE BEZ OJCA I FORDA. GENDER, KLASA I ZMIANY W ZATRUDNIENIU W NOWYM TYSIĄCLECIU [2001] 2010
Dodane przez EwaCh dnia February 03 2010 17:16:29
Tłum. Anna Zachorowska Mazurkiewicz. Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego 2010.

© Blackwell Publishing Ltd. Za zgodą Wydawcy.

Pobierz PDF Link


Źródło: Linda McDowell. Father and Ford Revisited: Gender, Class and Employment Change in the New Millennium. Transactions of the Institute of British Geographers, New Series, Vol. 26, No. 4. (2001), pp. 448-464.

A tutaj link do analizy z 1991 roku, którą McDowell kontynuuje w zamieszczonym tutaj artykule. Tekst po angielsku: Link


O Autorce

Linda McDowell jest profesorką geografii społecznej [human geography] w Instytucie Geografii i Środowiska na Uniwerystecie Oxford. Interesują ja związki między ekonomiczną restrukturyzacja, zmianami na rynku pracy i przeobazzeniami różnic klasowych i płciowych w Wielkiej Brytanii. Opublikowała między innymi Working Bodies: Interactive service employment and workplace identities (Wiley-Blackwell, 2009); Hard Labour: the forgotten voices of Latvian migrant 'volunteer' workers. (2005). UCL Press, London; Redundant Masculinities? Employment change and white working class youth. (2003). Blackwell, Oxford. Więcej na http://www.geog.ox.ac.uk/staff/lmcdowell.html