BALAKRISHNAN, RADHIKA I DIANE ELSON. AUDYT POLITYKI GOSPODARCZEJ W ŚWIETLE ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GOSPODARCZYCH I SPOŁECZNYCH PRAW CZŁOWIEKA. 2014 [2008].
Dodane przez awe dnia December 30 2014 21:40:05
Tłum. Anna Zachorowska Mazurkiewicz

POBIERZ PDF Link

Źródło:
Radhika Balakrishnan i Diane Elson. 2008. Auditing Economic Policy in the Light of Obligations on Economic and Social Rights. Essex Human Rights Review. 5. 1. Dostęp online http://projects.essex.ac.uk/ehrr/V5N1/ElsonBalakrishnan.pdf

Dziękujemy Radhice Balakrishnan i Diane Elson oraz redakcji Essex Law Review za uprzejmą zgodę na polskie tłumaczenie i publikację na www.ekologiasztuka.pl

Cytowanie:
Radhika Balakrishnan i Diane Elson. 2014 [2008]. Audyt polityki gospodarczej w świetle zobowiązań wynikających z gospodarczych i społecznych praw człowieka. Tłum. Anna Zachorowska Mazurkiewicz. Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego 2014. Dostęp http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/f0135_balakrishnan_elson.pdf

O Autorkach:
Radhika Balakrishnan
otrzymała tytuł doktora ekonomii na Uniwersytecie Rutgers . Do 2009 była profesorką ekonomii i studiów międzynarodowych w Marymount Manhattan College w Nowym Jorku. Pracowała w Fundacja Forda jako koordynatorka programów w regionie Azji. Obecnie jest przewodniczącą Rady Amerykańskiej Sieci Praw Człowieka i jest członkinią Rady Ośrodka Praw Konstytucyjnych. Od 2009 jest dyrektorką wykonawczą Ośrodka na Rzecz Globalnego Przywództwa Kobiet w Nowym Brunszwiku w stanie Nowy Jork i profesorką studiów gender i studiów nad kobietami na Uniwersytecie Rutgersa. Wśród jej publikacji są między innymi: The Hidden Assembly Line: Gender Dynamics of Subcontracted Work in the Global Economy, 2002; Economic Policy and Human Rights: Holding Governments to Account, z Diane Elson, 2011; Rethinking Macro Economic Strategies from a Human Rights Perspective, z Diane Elson i Raj Patel, 2011;

Diane Elson studiowała filozofię, politykę i ekonomię na Uniwersytecie Oksfordzkim, oraz otrzymała tytuł doktora ekonomii na Uniwersytecie Manchesterskim, gdzie kierowała katedrą studiów nad rozwojem. Pracowała w UNIFEM. Doradzała także UN Women. Obecnie jest emerytowaną profesorką socjologii na Uniwersytecie Essex. Wśród jej licznych publikacji są między innymi: Women's employment and multinationals in Europe, z Ruth Pearson, 1989; Male bias in the development process (contemporary issues in development studies, 1995; Economic policy and human rights: holding governments to account, z Radhiką Balakrishnan, 2011; Human rights and the capabilities approach: an interdisciplinary dialogue, z Sakiko Fukuda Paar i Polly Wizard, 2012. Po polsku ukazały się jej artykuły: Ekonomia i płeć: trzy poziomy analizy, w Bibliotece Online Think Tanku Feministycznego 2007; Społeczne treści polityki makroekonomicznej, z Nilüfer Çağatay, Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego 2007; Wizje lepszego świata: od kryzysu ekonomicznego do równości, z Devaki Jain i z Marzycielkami z Casablanki, Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego 2011; Podporządkowanie kobiet a internacjonalizacja produkcji przemysłowej z Ruth Pearson, oraz Międzynarodowa architektura finansowa: spojrzenie od kuchni, rozdziały w książce Kobiety, Gender i Globalny Rozwój, PAH, 2012; Czy wzrost gospodarczy może wspierać równość płci i trwały rozwój, Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego 2013.