CO NOWEGO?
Dodane przez maciejka dnia January 31 2011 15:07:09

Nowe teksty w bibliotece online:

Anna Zachorowska Mazurkiewicz. Rola państwa i polityka gospodarcza w perspektywie ekonomii feministycznej Link


Anna Zachorowska Mazurkiewicz. Praca nieodpłatna. Podejście ekonomii feministycznej.
Link


Ana Isla. Kredyty i wywłaszczanie z dóbr wspólnych oraz walka o ich odzyskanie Link


Jędrzej Niklas. Prawa obywatelskie kontra rejestry dłużników. Link


Ewa Charkiewicz. Osaczeni w relacjach długu. Link


Iza Desperak. Kobiety w budżecie. Raport z analizy budżetów miasta Łodzi z lat 2010 – 2014. Link


Radhika Balakrishnan i Diane Elson. Audyt polityki gospodarczej z perspektywy ekonomicznych i społecznych praw człowieka Link


Tithi Bhattacharya. Przemoc ze względu na płeć w erze neoliberalnej - analiza powiazań
Link


Ana Isla. Kto płaci za protokół z Kioto? Sprzedawanie seksu i tlenu w Kostaryce Link


Think Tank Feministyczny. Gender jako narzędzie krytyki społecznej (wersja robocza) Link


Marcin Marszałek. Finansjalizacja, opieka i dobra wspólne – opór w gminie Mysłakowice Link


Joanna Bednarek. Queer jako krytyka społeczna Link


Nancy Fraser. Czy społeczeństwo można utowarowić bez reszty? Polanyi'ego refleksje o kapitalistycznym kryzysie. Link


Iza Desperak. Oszukani przez system. Dług jako kryzys życia codziennego LinkW OBRONIE KARTY NAUCZYCIELKI

Iza Desperak. Dziennikarze do piór! Na osiem godzin dziennie! Link

Ewa Charkiewicz. Karta do likwidacji czy neoliberalne państwo do generalnego remontu? Link

Iza Desperak. Karta Nauczycielki i osiem tysięcy Link

Monika Popow. Edukacja w kryzysie. Link


KOBIETY I KLIMAT - wkładka Think Tanku Feministycznego do Zielonych Wiadomości, specjalny numer na Szczyt Klimatyczny COP 2013 Link

KOBIETY WIEJSKE - wkładka Think Tanku Feministycznego do Zielonych Wiadomości 10/2012 Link


Think Tank Feministyczny. KOBIETY I UBÓSTWO W POLSCE. Badania i analizy 2008 - 2011. Raport TTF 4/2012 Link
STRAJK MATEK. Video dokument Think Tanku Feministycznego i SzumTv Link

wersja z angielskimi napisami Link i z niemieckimi napisami Link


WARUNKI PRACY I PRAWA CZŁOWIEKA W SPECJALNYCH STREFACH EKONOMICZNYCH


W kontynuacji badań z poprzednich lat na temat ubóstwa, pracy i obywatelstwa kobiet w 2011 zaczęłyśmy nowy projekt o warunkach pracy w specjalnych strefach ekonomicznych w Łodzi i w Wałbrzychu.

9 lutego 2012 na konferencji współorganizowanej z Instytutem Socjologii UW przedstawiłyśmy wstępne wyniki badań, makroekonomiczną analizę sytuacji kobiet w Polsce oraz przegląd debat w feministycznej ekonomii i ekologii politycznej. Więcej informacji
Link

Specjalne strefy wyzysku. Video dokument, produkcja Think Tank Feministyczny i SzumTV Link
program do pobrania video - VLC player - Link
Film z napisami angielskimi Link, niemieckimi LinkZapraszamy na premierowe pokazy filmu "Specjalne Strefy Wyzysku" produkcji Think Tanku Feministycznego i SzumTv
Link


22 maja wspólnie z Katedrą Socjologii Polityki i Moralności Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego zoragnizowałyśmy konferencję Specjalne Strefy Ekonomiczne: prekaryzacja pracy i warunków życia, przeobrażenia obywatelstwa Program i materiały na konferencję:
Link


Małgorzata Maciejewska. Zmęczone ciała i bezcenne produkty. Warunki pracy kobiet w specjalnej strefie ekonomicznej przemysłu elektronicznego. 2012
Raport z badań Think Tanku Feministycznego i Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu o warunkach pracy w specjalnych strefach ekonomicznych Link

Więcej informacji o proteście w fabryce Chung Hong i apele o solidarność Link

Fundusz strajkowy na rzecz zwolnionych pracowników Link

Wyzysk i śmierć w LG - protest w obronie pracowników Link


Iza Desperak. Prawo do strajku i bojkot konsumencki
- o protestach w fabryce Chung Hong w specjalnej strefie ekonomicznej pod Wroclawiem, o strajku pielegniarek w Łodzi i o bojkotach producentów, którzy łamią prawa pracownicze Link

Roos van Os i Martje Theuws. Nowoczesny sprzęt, stare praktyki. Handel i społeczna odpowiedzialność biznesu w łańcuchu produkcyjnym przemysłu elektronicznego z perspektywy płci. Raport SOMO. Link

Think Tank Feministyczny. Dlaczego dostałyśmy igrzyska zamiast chleba? Krytyka UEFA 2012 LinkPolecamy publikacje:


Oblicza biedy we współczesnej Polsce

pod redakcją Moniki Popow, Piotra Kowzana, Małgorzaty Zielińskiej, Magdaleny Prusinowskiej i Magdaleny Chruściel,
Koło Naukowe "Na Styku" Uniwersytetu Gdańskiego 2011 Link

Uniwersytet i Emancypacja. Wiedza jako działanie polityczne - Działanie polityczne jako wiedza, pod redakcją Marty Trawinskiej i Małgorzaty Maciejewskiej,
Koło Naukowe Interdyscyplinarnej Grupy Gender Studies Uniwersytetu Wrocławskiego 2012 Link

Feministyczna Akcja Krytyczna zaprasza do lektury wydanej przez nich Przewodniczki po niehierarchicznym organizowaniu się. Link

W 2012 Małgorzata Maciejewska i Magda Malinowska, nasze koleżanki z zespolu Think Tanku Feministycznego otrzymały nagrodę Fundacji Izabeli Jarugi Nowackiej "Okulary równości" za łączenie krytycznych badań, projektów artystycznych i aktywności na rzecz kobiet doświadczających ucisku, w tym za badania dotyczące warunków pracy i życia kobiet w Wałbrzychu i dokument "Strajk matek" (współprodukcja z SzumTV). Na zdjęciach Magda. Marcin i Gosia w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, 2010.

FEMINISTYCZNY SŁOWNIK POJĘĆ Z EKONOMII. Ewa Charkiewicz i Anna Zachorowska Mazurkiewicz (2009) LinkGENDER I EKONOMIA OPIEKI. Nasza pierwsza książka, która rozpoczyna serię wydawniczą Feminizm Jako Krytyka Społeczna:Opieka, rozumiana jako instytucje i praca opiekuńcza i reprodukcyjna jest niezbędna, aby jednostka mogła przeżyć i się rozwijać. Bez tej pracy, którą w większości wykonują kobiety, społeczeństwo zniknęłoby w ciągu jednego pokolenia. Chociaż praca opiekuńcza zaspokaja szeroko rozumiane potrzeby społeczne i przyczynia się do dochodu narodowego, to nie jest traktowana jako aktywność ekonomiczna. Do polityki opieka wchodzi co najwyżej jako kwestia godzenia pracy zawodowej z zajmowaniem się dziećmi czy jako element domowej wojny płci o to, kto wykona prace domowe. W tej książce ujmujemy opiekę jako fundament, na którym nie tylko opiera się rodzina, ale także rynek, państwo i kultura.

Książka Gender i ekonomia opieki jest zbiorem tekstów z feministycznej krytyki społecznej, w tym z ekonomii, filozofii, socjologii, nauk politycznych podejmujących krytyczne analizy opieki i reprodukcji społecznej w kontekście neoliberalnej restrukturyzacji, reform ochrony zdrowia, migracji, i kryzysu finansowego. Autorki ugruntowują swoje analizy w doświadczeniach kobiet z Polski, Norwegii, Italii, Holandii, Chile, Argentyny, Brazylii, Azji Południowo-Wschodniej i z Kanady, oraz pokazują związki między tymi doświadczeniami a przemianami politycznymi w skali makro, w tym także jak ruch kobiet odpowiadał na reprywatyzację opieki. Szczególne miejsce w książce zajmują rozdziały dotyczące polskich pielęgniarek.

Rama ekonomii opieki jest przydatna nie tylko do krytycznej analizy. Feministyczna etyka opieki może być także punktem wyjścia do wyobrażenia sobie innego państwa, rynku i społeczeństwa, gdzie obowiązek wzajemnej opieki jest fundamentem, na którym opierają się relacje interpersonalne czy międzygatunkowe (ludzie - zwierzęta - przyroda) jak i stosunki i instytucje społeczne. Dyskusje takie jak w książce Gender i ekonomia opieki i na naszym portalu oferują alternatywny język i siatkę pojeciową, aby inaczej rozmawiać o tym jak polityka, w tym polityka gospodarcza wpływa na nasze życie i konstruować alternatywne ścieżki rozwoju.
Spis treści:

Ewa Charkiewicz, Anna Zachorowska-Mazurkiewicz. Wprowadzenie – Kryzys opieki w Polsce i na świecie

Część I. Teoretyczne interpretacje opieki
Daniel Engster. Rozważania na temat teorii opieki: praktyka i obowiązek opieki. Tłum. Małgorzata Maciejewska i Marcin Marszałek.
Spike V. Peterson. Ekonomia reprodukcji, produkcji ekonomia wirtualna – ujęcie globalne. Tłum. Agata Czarnacka

Część II. Opieka i zdrowie

Lise W. Isaksen. Dynamika globalnego handlu opieką: pielęgniarki migrantki w Norwegii. Tłum. Julia Kubisa.
Ewa Charkiewicz. Gender i opieka w reformie systemu ochrony zdrowia w Polsce
Julia Kubisa. Reforma zdrowia i protesty pielęgniarek w Polsce
Christina Ewig. Feministki a neoliberalna reforma zdrowia w Chile. Tłum. Małgorzata Chmiel.

Część III. Opieka. globalizacja, restrukturyzacja i kryzys finansowy
Brigitte Young Kryzysy finansowe a społeczna reprodukcja: Azja, Argentyna i Brazylia. Tłum. Anna Zachorowska Mazurkiewicz.
Rachel Kurian. Globalizacja pracy domowej i usług opiekuńczych. Tłum. Monika Michowicz
Lise W. Isasken. Wędrujące pracownice opieki w Europie. Polsko – włoski przykład. Tłum. Julia Kubisa
Janine Brodie. Polityka na granicach: restrukturyzacja i kobiety w Kanadzie. Tłum. Ewa Charkiewicz i Agata Czarnacka.


Osoby zainteresowane otrzymaniem książki prosimy o kontakt z awe (na) ekologiasztuka.pl. W lutym planujemy dyskusje w Warszawie i w Poznaniu, w marcu we Wrocławiu, a w kwietniu w Krakowie.

Recenzje: Adam Ostolski. 'Płeć i globalizacja opieki' - na witrynie Krytyki Politycznej Link, Bartłomiej Kozek. "Do czego przydaje się troska" na blogu warszawskiego koła Zielonych 2004 Link, oraz Izy Desperak, "Praca miłosci i powolanie" Link
UWAGA! NFORMACJE O NOWOŚCIACH NA STRONIE i PLANOWANYCH WYDARZENIACH ROZSYŁAMY PRZEZ LISTĘ DYSKUSYJNĄ femtank-info. Aby zapisać się na listę prosimy o wysłanie emaila do femtank-info-subscribe@most.org.pl


mural Iwony Zając